Visjon og verdigrunnlag

Vår visjon: Samspill skaper resultater

På bakgrunn av bedriftens visjon og verdigrunnlag har vi i barnehagen utdypet mål og verdier som er en vesentlig del av vårt daglige arbeid i barnehagen.

PERSONAL/BARN

PERSONAL/FORELDRE

PERSONAL/PERSONAL

 • Ha god tid til å lytte til hvert enkelt barn med anerkjennelse, åpenhet og respekt
 • Skape trygghet, tillit og gode relasjoner 
 • Være en positiv rollemodell
 • Være en aktiv voksen med fokus på barna
 • Bruke vår kunnskap i hverdagen
 • Gå på ”lysglimtjakt”
 • Toleranse for ulikheter
 • Aktiv medvirkning
 • Humor og glede

 

 • Ha tid til å lytte til foreldrene med anerkjennelse, respekt og forståelse
 • Gjennom kommunikasjon skape trygghet, tillit og gode relasjoner
 • Være sensitiv for foreldrenes ønsker og behov
 • Gi rom for fleksibilitet og foreldremedvirkning
 • Toleranse for ulikheter
 • Respektere ”foreldrehjertet”
 • Humor og glede    
 • Ha tid til å lytte til hverandre med anerkjennelse, åpenhet og respekt
 • Gjennom kommunikasjon skape trygghet, tillit og gode relasjoner
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Toleranse for ulikheter
 • Være en positiv rollemodell
 • Humor og glede