IDEA Barnehage

Lekelykke!

I våre barnehager er leken sentral. Den skal prioriteres. Lek er noe av det viktigste for barn, og de leker fordi det er gøy. Lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring og derfor er lek barnehagens sentrale arbeidsmetode. For å gi gode vilkår for lek og vennskap satser vi i år på å videreutvikle lekemiljøet inne og ute. Dette gjøres for å legge til rette for innbydende lekemiljøer hvor barnas fantasi og kreativitet blir utfordret.

Gled dere!

Vår Visjon

Vår visjon – samspill skaper resultater

Samspill for oss betyr å virke i fellesskap. Sammen skal vi gå i en felles retning, vi «spiller på lag» hvor barets beste er hovedfokus.

Vi tenker resultater på flere områder både for barn, ansatte og barnehagen som helhet. Resultater i form av trygghet, stabilitet, utvikling, lek og læring er noen områder. For å vurdere resultatene gjennomføres evalueringer internt i personalgruppa, i barnemøter, foreldresamtaler og brukerundersøkelser for foresatte.

Våre kjerneverdier er TELL;

ved at det er samsvar mellom ord og handling. Våre kunder, leverandører og kollegaer skal erfare at vi er til å stole på og at vi ivaretar våre forpliktelser.

ved å vise arbeidsglede, innsats og samfunnsansvar

til normer og regler, basert på gjensidig respekt og ansvar for hverandre og bedriften.

for livssyn, kulturell bakgrunn, organisasjonstilhørighet, mellom kjønn, ulik sosial bakgrunn, funksjonshemming og lignende

Arbeidsmiljø og kompetanse

Personalet i IDEA Barnehage har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom omsorg, allsidig lek og læring.

Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og er opptatt av å følge med på nyere forskning innen vårt fagfelt.

Les mer om hvordan personalet jobber her:

 • Ha god tid til å lytte til hvert enkelt barn med anerkjennelse, åpenhet og respekt 
 • Skape trygghet, tillit og gode relasjoner
 • Være en positiv rollemodell
 • Være en aktiv voksen med fokus på barna
 • Bruke vår kunnskap i hverdagen
 • Gå på ”lysglimtjakt”
 • Toleranse for ulikheter
 • Aktiv medvirkning
 • Lek, humor og glede 
 •  Ha tid til å lytte til foreldrene med anerkjennelse, respekt og forståelse
 • Gjennom kommunikasjon skape trygghet, tillit og gode relasjoner
 • Være sensitiv for foreldrenes ønsker og behov
 • Gi rom for fleksibilitet og  foreldre medvirkning
 • Toleranse for ulikheter
 • Respektere ”foreldre- hjertet”
 • Humor og glede 
 • Ha tid til å lytte til hverandre med anerkjennelse, åpenhet og respekt
 • Gjennom kommunikasjon skape trygghet, tillit og gode relasjoner
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Toleranse for ulikheter
 • Være en positiv rollemodell
 • Lek humor og glede 

Opptak – søknad – priser

Det er samordnet opptak i kommunen. Det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister for private og kommunale barnehager. 

Nye betalingssatser gjeldende fra januar 2023!

Hel plass: kr 3350,– (inkludert kr 350,– til mat)

80% plass: 2830,– ( inkludert kr 280, – til mat og kr 150,- til administrasjon)

60 % plass: kr 2160,– (inkludert kr 210,- mat- og kr 150,- til administrasjon)–

Dagspris: kr 300,–

For mindre enn hel plass legges det til et administrasjonstillegg på kr 150,–, dette fordi delte plasser medfører noe mer arbeid.

Vi har 30 % søskenmoderasjon på barn nr. to og 50 % søskenmoderasjon på barn nr. tre. Der flere søsken har redusert plass, beregnes administrasjonstillegget bare for én.

 

Vil du søke plass i en av våre barnehager? 

Alle søknader leveres elektronisk på kommunenes nettsider:

Kongsberg       Notodden

Styrende dokumenter

Nyttige lenker

Kongsberg kommune 

Notodden kommune

barnehage.no

FUB (Foreldreutvalget for barnehager)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Barneombudet

Nullmobbing

Kontakt oss

Ved spørsmål om barnehagene kan du ta kontakt her eller gå inn på de spesifikke barnehagene øverst på siden for å kontakte de pedagogiske lederne.

Nina Sundseth Barnehage

Nina Sundseth

Styrer, IDEA Barnehage Notodden

Elisabeth Klausen

Styrer, IDEA Barnehage Kongsberg