Barnehager

IDEA Kompetanse AS driver to barnehager
i Kongsberg og på Notodden.

Begge er godt etablerte barnehager med god plass og flotte uteområder. Beliggenheten nær skog og friluftsområder gir oss spennende muligheter for å gi barna et godt og allsidig tilbud. Begge barnehagene har gode referanseområder i skogen som brukes mye. Barnehagene tilbyr plass for barn fra 0–6 år, og vi tilbyr hele og delte plasser samt plasser etter turnusordninger.

Åpningstid Notodden (Høgås): kl. 07.00–17.00

Åpningstid Kongsberg: kl. 06.45–16.45

Notodden holder åpent i alle ferier. Kongsberg stenger de tre siste ukene i juli. Vi har fem planleggingsdager i året; da er barnehagene stengt.