Avdelingene våre

Vi har tre avdelinger:
Eikeskar: 0–2-åringene
Himingen: 2–4-åringene
Bletoppen: 4–6-åringene