Flere varme hender i helsesektoren

IDEA Kompetanse har siden høsten 2022 samarbeidet med NAV Vest-Viken ...