Kontaktpersoner

Bedriftens ledergruppe: Marit Kasin (adm.dir), Gudmund Nørstrud (adm.sjef), Arne-Kåre Folserås (drifts- og markedssjef Plast og Mekanisk), Frode Iversen (avd.sjef AVT),  Silje Brokke  (avd.sjef Jobb og Utvikling) og Terje Lia (markeds- og utviklingleder).

For øvrige kontaktpersoner, se oversikten for hvert virksomhetsområde.

Pressekontakt: Administrerende direktør Marit Kasin. Kontakt webansvarlig her.

Nedenfor er kontaktpersoner for selskapets administrasjon.