Kontaktpersoner

Barnehagens lederteam består av syv førskolelærere: en daglig leder, tre avdelingsledere, to førskolelærere og en pedagog/veileder. I tillegg er vi fire barne- og ungdomsarbeidere, tre pedagogiske assistenter og en lærling. Vi har også en kontorassistent og en pedagog fra kommunen som er tilknyttet IDEA Barnehage.