Hvem vi er

Personalet i IDEA Barnehage har et godt arbeidsmiljø som er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom omsorg, allsidig lek og læring.
 
Vi har en fast bemanning som består av daglig leder, seks avdelingsledere/førskolelærere, tre barne- og ungdomsarbeidere og tre pedagogiske assistenter. I tillegg har vi en kontorassistent og pedagog ansatt i kommunen som jobber i forhold til barn med spesielle behov. 
 
Det øvrige personalet er hos oss på ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV i kortere eller lengre perioder. Noen er her i en kort avklaringsperiode, mens mange er her på lengre kontrakter, inntil to år, med målsetting om å utvikle sin kompetanse for å jobbe i barnehage videre. Det kan være å øke sin generelle kompetanse, eller ta formell kompetanseheving som pedagogisk assistent eller barne- og ungdomsarbeider. 
 
Alle som starter hos oss er gjennom en oppstartsamtale, og blir fulgt opp og vurdert over lang tid. De får tett oppfølging, tilbakemeldinger og veiledning i hele sin tid her i barnehagen. 
 
Vi i IDEA Barnehage krever at alle våre medarbeidere viser aktiv deltakelse og interesse for sitt arbeid. Vi krever god kvalitet i alles arbeidsutførelse.