Himingen

Avdeling for 2–4 år

På Himingen er barna i alderen to til fire år. Tre-åringene kalles Alvene, mens to-åringene kalles Feene. Dette er alderen for en rivende utvikling på alle felt, og de spør, utforsker, tester ut grenser og har et høyt aktivitetsnivå. Vi tar høyde for dette når vi legger til rette for barnas læring og utvikling.

Leken er viktig på Rød avdeling, og rolleleken er sentral. Fra å leke ved siden av hverandre, skal barna nå lære å leke sammen, lære ”lekekodene”. I leken bearbeides inntrykk og erfaringer barna gjør seg. Lek er viktig fordi den har stor betydning for barnets utvikling og sosialisering. På avdelingen har vi innredet og tilrettelagt for ulik type rollelek og dramatisk lek. I tilegg har vi rolige soner for annen type lek og læring, som konstruksjonslek, spill, lesing og formingsaktiviteter. 
 
Ute får barna i større grad mulighet for å utfolde seg kroppslig i leken. Uteområdet vårt, både i barnehagen og området vårt i skogen, er en fantastisk arena for lek og motorisk utvikling. 
 
At barn får positiv og god utvikling og læring, er avhengig av de voksne barna møter i hverdagen. Barna er i en alder hvor de vil mestre mye selv og hvor deres vilje ofte ikke samsvarer med hva som er hensiktsmessig og tillatt. Det er vår oppgave å veilede barn på en god måte og gi omsorg til enkeltbarn og gruppa som helhet. Barna skal være med på å påvirke sin egen hverdag. Dette innebærer at vi må være fleksible, slik at vi kan ta tak i barnas interesser, ønsker og behov, og legge opp hverdag og tema etter dette. Vi mener også at glede og humor er vesentlig for barnas trivsel, så dette går som en rød tråd gjennom hverdagen. Dere foreldre skal føle at barnet deres blir sett og tatt vare på hver dag, og dere skal bli møtt i garderoben av hyggelige voksne.
 
Vi er opptatt av faste rutiner som skaper trygghet og oversikt. De formelle og planlagte aktivitetene foregår til fast tid hver dag. Vi vil i størst mulig grad dele opp barnegruppa i mindre grupper. Dette skaper oversikt for barna, og vi voksne får bedre tid til hvert enkelt barn.
 
Selv om vi dekker opp fagene i rammeplanen grundig gjennom året, har vi alltid ekstra fokus på ett av fagområdene.