Eikeskar

Avdeling for 0–2 år

På Eikeskar går de minste barna i barnehagen; 1-åringene kalles Sjarmtrolla, og 1 1/2-åringene kalles Lykketrolla. Vi er opptatt av å ha faste og gode rutiner på avdelingen vår; dette skaper trygghet hos barnet. Alle avdelingene er stort sett felles den første timen på morgenen, deretter er det frokost fra kl. 8.00, hvor vi går avdelingsvis og spiser.

Etter frokost har vi frilek, og i nitiden setter vi i gang med pedagogiske aktiviteter med utgangspunkt i årsplanen vår. Disse aktivitetene kan være maling, rollespill, musikk/drama og lekegrupper ute og inne. Deretter skifter vi bleier, og tar en samling før vi spiser lunch i ellevetiden. De minste er veldig glad i sanger, så disse blir brukt hver dag i samling. Etter mat er det tid for soving for de som trenger det. Vi spiser ettermiddagsmat med frukt i totiden, før vi tar en ny runde med bleieskift. Etterpå har vi frilek enten inne eller ute til barnet blir hentet. 
 
Vi på Eikeskar er opptatt av å ha god kontakt med dere som foreldre. Derfor skal dere alltid bli møtt i garderoben når dere leverer eller henter barnet deres. Det er også viktig at dere tar kontakt med en av oss dersom det er noe. Trygghet og omsorg er en sentral og selvfølgelig del av alle situasjonene i hverdagen vår; de skal være preget av anerkjennelse og nærhet samt evne og vilje til et godt samspill. Det ligger mye omsorg og læring i å gi barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter på bakgrunn av alder og utviklingsnivå. 
 
Barns læring starter fra de er nyfødte. Allerede da er de nysgjerrige og utforskende. Noen lærer ved å se det andre gjør, og noen lærer ved å prøve selv. Noen lærer best i gruppe, andre alene. I barnehagen foregår det læring hele tiden, i alle situasjoner. Derfor jobber vi på Grønn avdeling målrettet med læring i alle hverdagssituasjoner og organiserte aktiviteter. 
 
Leken er viktig for barnet her og nå. Lek er skapende virksomhet, humor, glede og konsentrasjon. Gjennom leken får barna nye erfaringer som gir ny læring. Leken gir barna positive opplevelser, utfordringer og venner. Barna tilegner seg kunnskap, ferdigheter og verdier gjennom leken. Det er vårt ansvar å motivere til videre utvikling av leken, ved å gi barna gode opplevelser og mulighet til å leke over tid, ut fra sin egen forutsetning. 
 
Gjennom året har vi valgt å ha noen felles aktivitetsdager hvor alle avdelingene gjør noe gøy sammen. I tillegg har vi Forut-aksjonen i oktober og julemåneden i desember hvor vi har valgt å gå utenom den faste ukerytmen. Dere vil da få en egen plan på dette.
 
Sosial kompetanse er en sentral del av hverdagen i barnehagen. Ved at barna er i et fellesskap, utvikles sosial kompetanse gjennom ulike handlinger og opplevelser. Barns sosiale kompetanse blir uttrykt gjennom lek, omsorg og læring. Dette ser vi ved at de kan sette seg inn i andres situasjoner, løse konflikter og ha medfølelse for andre barn.