Nyttige lenker

Her har vi samlet en del lenker til dokumenter og nettsider som kan være nyttige for dere foreldre.
Den første delen er dokumenter som er en sentral del av IDEA Barnehages pedagogiske virksomhet, den andre delen er lenker til nyttige sider for foreldre.

Lov om barnehager

 

De øverste juridiske rettsreglene alle barnehager i Norge styres etter

 

Rammeplan for barnehager

 

Rammeplanen skal gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.    

 

Årsplan

 

IDEA Barnehages årsplan dokumenterer det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og skal legge grunnlaget for utvikling og kvalitetssikring av barnehagen. 

 

 

Informasjonshefte

 

 

Den generelle delen av årsplanen som er gjeldende i 3 år

 

Barnehage.no

 

En nyttig startside for ansatte og foreldre i private barnehager

 

 

Private barnehagers landsforbund

 

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager

 

Foreldreutvalget for barnehager

 

En nyttig side med masse informasjon til dere foreldre

 

Kunnskapsdepartementet

 

Øverste organ for barnehagen

 

MyKid

 

Digital kommunikasjonsportal