Avdelingene

Avdelingene

I vår barnehage har vi valgt å ha aldersinndelte grupper. Vi mener det er gunstig med tanke på tilrettelegging av aktiviteter og individuelle behov. Dette gjenspeiles i det fysiske miljøet både inne og ute.

Les mer om de ulike avdelingene våre her: