Vi former og sliper diamanter

IDEA Kompetanse ønsker å bidra til menneskers utvikling og fremgang. Vi ønsker å gi mennesker på alle nivåer i livet, fra de svakeste til de mest ressurssterke, muligheter til forbedring og utvikling gjennom kompetanse.

Bedriftsrådgivning
Mat og Catering
Plast og Mekanisk
Barnehager
Vaskeriet
Treproduksjon
Øvrige tjenester
Tjenester til NAV (AFT, VTA)
Inkluderingsdugnaden
Kontaktside