Vi former og sliper diamanter

IDEA Kompetanse ønsker å bidra til menneskers utvikling og fremgang. Vi ønsker å gi mennesker på alle nivåer i livet, fra de svakeste til de mest ressurssterke, muligheter til forbedring og utvikling gjennom kompetanse.