Ringer i Vannet

IDEA Kompetanse er med i Ringer i Vannet strategien, som hjelper NHOs bedrifter med rekruttering.

Ringer i Vannet

Vi kartlegger bedriftenes behov og finner kostnadsfritt riktig person til jobben. Folk som har falt utenfor arbeidslivet får dermed en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid.

 

Hva er Ringer i Vannet?

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

IDEA som rekrutteringsbedrift tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og byr på tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar, og målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

 

IDEA Kompetanses næringslivskontakter er: Torgunn Haugen, tlf 41425245

 

Les mer på: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/