Ringer i Vannet

For å øke bevissthet rundt inkludering og for å øke arbeidsdeltagelse for mennesker som står utenfor arbeidslivet, har NHO utviklet Ringer i Vannet-samarbeidet.

IDEA Kompetanse er med i Ringer i Vannet-satsingen, som er designet for å hjelpe NHOs bedrifter med rekruttering. Som en aktør innenfor arbeid og inkludering, kan IDEA kartlegge bedrifters behov for arbeidskraft og deretter bistå med på finne riktige personer til jobbene.
 
Tanken er at folk som har falt utenfor arbeidslivet får en viktig mulighet til å komme seg i lønnet arbeid. IDEA tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og bidrar med tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse. Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar, og målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Ta gjerne kontakt med IDEAs næringslivskontakt i ditt distrikt for å få mer informasjon. 

Send inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg,
eller ta kontakt med vår markesdskontakten i ditt distrikt:

 

 

Du kan lese mer om Ringer i Vannet på NHO sine sider: https://www.nho.no/Prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet1/

 

Gå til IDEA Jobb & Utvikling