Opplæring med tilskudd gjennom KompetansePluss

IDEA Kompetanse er en erfaren opplæringsbedrift med bred kompetanse på mange felt. Vi hjelper også andre bedrifter og organisasjoner med deres kompetanseheving.

Opplæring med tilskudd gjennom KompetansePluss
Her er noen eksempler på positive effekter av økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:
  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
Noen knytter også en generell kompetanseheving i bedriften med nedgang i sykefravær. 
 
Vi som opplæringsbedrift ønsker å samarbeide med bedrifter og organisasjoner med opplæringsbehov. 
 
KompetansePluss er myndighetenes satsing på kompetanseheving og skal bidra til at voksne får nødvendig kunnskaper til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Det fungerer som en tilskuddsordning som finansierer opplæring av ansatte. Målet for programmet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning og at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter. Med KompetansePluss kan bedrifter gi voksne arbeidstakere mulighet til å styrke sine grunnleggende lese-, skrive-, regne og norskferdigheter samt muntlige og digitale ferdigheter. 
 
IDEA Kompetanse kan både bistå bedrifter og organisasjoner med søknad om tilskudd, samt etter innvilget søknad være ansvarlig for gjennomføring av opplæringsprogrammet,
 
Et slikt samarbeid kan bli en viktig satsing for bedriften, og et livsforbedrende prosjekt for mange ansatte.
 

Vi kommer gjerne på et uforpliktende møte for å diskutere dine behov og hvordan vi kan hjelpe dere å søke midler for kompetanseheving i din bedrifte eller organisasjon.

Send inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg, eller ta kontakt med vår markesdskontakt i ditt distrikt:

 
Her kan du se videoreportasjer fra bedrifter som har tilbudt kurs til ansatte, med titlerr som "Springbrett til fagbrev", "Bedre kommunikasjon på arbeidsplassen" osv, 
 
HUSK: Søknadsfristen er 10. desember 2018.

KompetansePluss

KompetansePluss

Lurer du på om din bedrift burde søke om midler, så kan du lese om hvorfor du bør satse på kurs på arbeidsplassen. Ta kontakt med IDEA Kompetanse for å finne ut hvordan dere kan få til dette.

Les mer