Ønsker du å redusere sykefraværet i bedriften?

IDEA Kompetanse bidrar til å øke jobbnærværet gjennom økt arbeidsglede og mestring. Høyt sykefravær kan være krevende både for bedrift og ansatt, og vi kan bidra når dere har behov for bistand fra en ekstern, nøytral aktør, om det gjelder kartleggingsbehov eller bistand i oppfølging av sykefravær. Les mer: