Bedriftsrådgivning

IDEA Kompetanse kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å øke jobbnærværet for ansatte gjennom økt arbeidsglede og mestring.

Bedriftsrådgivning
Høyt sykefravær kan være krevende både for bedrift og ansatte. Ofte er det hensiktsmessig med en ekstern, nøytral aktør, for å gjennomføre utfordrende prosesser, enten om det gjelder kartleggingsbehov, eller oppfølging av sykefravær. IDEA tilbyr rådgivningstjenester for bedrifter som har behov for denne type bistand. 
  • organisasjonsutvikling
  • prosesser for reduksjon av sykefravær 
  • konflikthåndtering
Et oppdrag starter oftest ved å kartlegge bedriften og ansatte for å avdekke forbedringspotensiale. Vi bistår med utviklingssamtaler på individnivå samt jobber med organisasjonen som helhet. Vi bruker kartleggingsverktøyet VIP24. Verktøyet synliggjør verdier, interesser og preferanser, og kan brukes til å utvikle hver enkel medarbeider, eller til å bygge gode team med utfyllende egenskaper. Se mer om VIP24 her.
 
Våre veiledere er sertifisert i NLP, og kan er kvalifiserte til på hjelpe i endringsarbeid og målarbeid.
 
Send inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg, eller ta kontakt med vår markesdskontakt i ditt distrikt:

Klikk på bildet for å se vår brosjyre om emnet: