Bedriftsrådgivning

IDEA Kompetanse kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å øke jobbnærværet for ansatte gjennom økt arbeidsglede og mestring.

Bedriftsrådgivning

VIP24 TeamMap

VIP24 TeamMap

TeamMap er et verktøy IDEA bruker for å kunne kartlegge samspillet mellom medarbeiderne i et team. Verktøyet synliggjør verdier, interesser og preferanser, og kan brukes til å utvikle hver enkel medarbeider, eller til å bygge gode team med utfyllende egenskaper. Ved hjelp av denne kartleggingen kan man finne styrker og identifisere mulige svakheter i et team for å optimalisere trivsel, effektivitet og mestring. Se mer om VIP24 her.

Les mer
Høyt sykefravær kan være krevende både for bedrift og ansatte. Ofte er det hensiktsmessig med en ekstern, nøytral aktør for å gjennomføre utfordrende prosesser, enten det gjelder kartleggingsbehov eller oppfølging av sykefravær.
IDEA tilbyr rådgivningstjenester for bedrifter som har behov for denne type bistand. 
  • organisasjonsutvikling
  • prosesser for reduksjon av sykefravær 
  • konflikthåndtering
Et oppdrag starter oftest ved å kartlegge bedrift og ansatte for å avdekke forbedringspotensiale. Vi bistår med utviklingssamtaler på individnivå samt jobber med organisasjonen som helhet.
Våre veiledere er sertifisert i NLP, og er kvalifiserte til på hjelpe i endringsarbeid og målarbeid.
 
Send inn vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg, eller ta kontakt med vår markesdskontakt i ditt distrikt:

Klikk på bildet for å se vår brosjyre om emnet:

Gå til IDEA Plast