Historie

Historie
I 2015 endret bedriften navn til IDEA Kompetanse. Her avdukes det nye navneskiltet på hovedkontor på Notodden. (Foto: Per Ivar Bye)

Bedriften ble etablert i 1969, under navnet Te-Pro as, etter initiativ fra Odd Juliussen, som også var selskapets direktør i en årrekke. De første årene ble arbeidsmarkedstjenestene ivaretatt gjennom produksjonsområdene søm og montasje. Kort tid etter begynte også bedriften med rotasjonsstøping av mykplast slik at bedriften kunne ha en arbeidsarena innen plastfaget, og dermed gi arbeidssøkere god praksis for alle plastbedriftene som var etablert på Notodden. Som en naturlig del av denne satstingen ble det også etablert en mekanisk avdeling for å kunne bygge formverktøy. Den mekaniske virksomheten ble senere betydelig videreutviklet. Bedriften het Nopro AS fra 1991 og frem til mars 2015, da navnet ble endret til IDEA Kompetanse.

En av de største norske elektronikkprodusenter etablerte seg i byen på -70 tallet, og dette ga senere grunnlaget for elektroavdelingen - som i 2016 ble solgt ut av bedriften.

Barnehage ble startet på Notodden i 1994 og ble senere fulgt opp med etablering i Kongsberg i 1999. I 2005 ble egen kursavdeling etablert på Kongsberg, og for første gang var bedriften etablert i Buskerud fylke.

I 2008 ble Vekst Notodden fusjonert inn, men virksomheten ble videreført i leide lokaler på ØTA. Hovedområdene er vaskeri, kantine-/cateringdrift og diverse produksjoner.

I mai 2011 fikk bedriften sin første kvinnelige direktør, da Marit Kasin etterfulgte Arne Sukke.

Sommeren 2014 kjøpte bedriften aksjene i Bø og Sauherad Produkter AS med drift i både Bø og Oredalen på Gvarv, og selskapene fusjonerte i januar 2015. 

I 2015 endret bedriften navn til IDEA Kompetanse, og etablerte Stasjonen Kafè.

I 2016 blir Nome kommune deleier i selskapet (10%) gjennom en fusjon med KanJa Nome AS. Fusjonen ble gjennomført 1.oktober og gjorde IDEA Kompetanse til den ledende aktøren i Midt-Telemark. Gjennom høsten 2016 og vinter 2017 utvikler bedriften seg også til å bli en ledende aktør i Buskerud gjennom økt virksomhet i Kongsberg og nye kontorer i både Hokksund og Drammen.

Den geografiske ekspansjonen fortsatte i 2018 ved at IDEA Kompetanse overtok Seljord Personal og fikk en posisjon innen Arbeid og Inkluderingsfeltet også i Vest Telemark i tillegg til Rokk Kafè og Seljord Vev og Garnsenter.