Vokser i Buskerud

IDEA vokser i Buskerud og skal levere tjenester i Eiker-kommunene og Drammen.

Vokser i Buskerud
Kontrakten med NAV og rådgiver Haavard Håkonsen er signert, og avdelingssjef Trine Brox og adm.dir Marit Kasin fra IDEA Kompetanse er klar for kraftig vekst i Buskerud.

Fra før av er IDEA Kompetanse en betydelig aktør i Kongsberg-regionen med eget lokalkontor i byen. Med den nye kontrakten fra NAV Buskerud skal bedriften i tillegg levere tjenester til begge Eiker-kommunene og Drammen. Det gjør IDEA Kompetanse til en ledende aktør også i Buskerud, i tillegg til å beholde og videreutvikle sin ledende posisjon i Øst- og Midt-Telemark.

Kontrakten med NAV er 3 årig og gjelder oppfølgingstiltaket med ramme på inntil 400 personer. IDEA Kompetanse vil etablere to nye lokalkontoret, i Eiker og Drammen, og ansette 15-20 nye personer utover høsten. Det gjelder da primært veilederstillinger. Planlagt oppstart er 1.oktober.

-Vi er allerede en aktør i Buskerud gjennom virksomheten vår i Kongsberg, og det var derfor naturlig for oss å tenke videre vekst i aksen mot Drammen. Kongsberg-avdelingen jobber allerede mye med næringslivet i Drammen for å bistå personer med å komme inn i eller tilbake til arbeidslivet, sier avdelingssjef Trine Brox. Kontrakten med NAV er et resultat av at IDEA Kompetanse vant anbudet i konkurranse med en rekke aktører, bl.a lokale Arbeid & Inkluderings-bedrifter og private aktører.