Lager mat til flyktninger

IDEA Vekst sørger for maten på nød-mottaket på Bolkesjø.

På kort varsel har IDEA Vekst tatt ansvar for å tilberede maten for flyktningene som nå kommer til Bolkesjø. Det kan være snakk om opptil 250 personer, men både antall og varighet er veldig usikkert.