IDEA og KanJa fusjonerer

Alt er klart for fusjon mellom IDEA og KanJa etter positiv behandling i kommunestyrene i både Notodden og Nome .

IDEA og KanJa fusjonerer
Adm.dir i IDEA Kompetanse Marit Kasin er veldig tilfreds med at kommunestyret i Notodden med ordfører Gry F. Bløchlinger i spissen gikk inn for fusjon med KanJa. (Bildet er tatt i en annen sammenheng)

IDEA Kompetanse vil styrke sin posisjon og bli ledende innen attføringstjenester i Midt-Telemark når selskapet på nyåret fusjonerer med KanJa Nome AS. Selskapene har i flere måneder arbeidet med fusjonsplanene, og nå har altså begge eierene gitt sin positive tilslutning gjennom vedtak i kommunestyrene. Det er IDEA Kompetanse som videreføres. Notodden kommune og Nome kommune eier 100% i hvert selskap, og etter fusjonen vil Notodden kommune eie 90% og Nome kommune 10% av IDEA Kompetanse.

Det er ventet at det fusjonerte selskapet er i full drift tidlig i 2016. Fra før av er IDEA Kompetanse ledende innen attføringstjenester i Øst-Telemark og deler av Midt-Telemark gjennom sine lokasjoner i Sauherad og Bø. Men nå blir altså posisjonen i Midt-Telemark styrket ytterligere. KanJa driver idag mange av de etablerte attførigstiltakene på oppdrag fra NAV, men også et aktivitetssenter finansiert av kommunen.