Hyggelig overskudd

Hyggelig overskudd

IDEA Kompetanse kunne legge frem overskudd på nærmere to millioner for sin generalforsamling.

2014 ble et hyggelig år for IDEA Kompetanse - som den gang het Nopro. Omsetningen ble på 117,7 mill kr, inkludert datterselskapet Nopro Bø og Sauherad, og overskuddet ble på drøye 1,8 mill kr. Selskapet har vært gjennom en betydelig økonomisk snuoperasjon, og styret og generalforsamling var veldig tilfreds med regnskapsresultatene som ble fremlagt. Derfor ble også styrerepresentanter gjenvalgt. I årsberetningen skriver styret at de også er førnøyd med attføringsresultatene og at selskapet er godt forberedt på endrede rammevilkår for attføringen.