Hjelpsomhet på hjul

Bjørn Tveiten er en travel kar. Han reiser rundt og hjelper folk med å få et tryggere liv med økt livskvalitet. Slik har det ikke alltid vært.

Hjelpsomhet på hjul
Tidligere strevde han selv med ulike utfordringer og hadde det vanskelig. Her er litt om hans reise mot bedre tider. Da Bjørn kom til IDEA hadde han ikke vært i jobb på femten år. Helt siden starten av 2000-tallet ønsket han å jobbe, men veien føltes uoverkommelig og veldig vanskelig. Han slet med psyken, og følte seg mer og mer på utsiden av samfunnet. Han hadde hatt det veldig vanskelig på skolen og han ble utsatt for omfattende mobbing, derfor valgte han å slutte på videregående før tiden. Ettervirkningene satt imidlertid hardt i, og det var ikke før i 2014 han kom inn i NAV-systemet på initiativ fra en økende bekymret familie.
 
Via NAV ble Bjørn meldt inn i et oppfølgingstiltak hos IDEA. Der fikk han først kartlagt interesser, evner, motivasjon og kunnskapsfelt med VIP24-programmet, og sammen fant de ut at han kunne passe i en arbeidstrening på Kulturkontoret. Der var oppgavene hans å registrere og ta bilder av kulturminner og husmannsplasser i Bø og Sauherad. Bjørn ble i arbeidstreningene på Kulturkontoret i hele 18 måneder. Han økte gradvis fra 40 % til 100 % i arbeidsmengde. Han registrerte over 200 kulturminner i løpet av denne perioden. 
 
Han trivdes godt på kulturkontoret og arbeidsgiveren var veldig fornøyd, men dessverre fantes det ikke midler til ansettelse. Derfor gikk veien videre til praksis på Bø Hjelpemiddelsentral. Arbeidsoppgavene hans der er blant annet å montere trygghetsalarmer til brukere i Bø og Sauherad, å reparere og levere ut ulike hjelpemidler, og å kjøre rundt med klær og mat. En viktig del av jobben er også å prate med brukerne for å bidra til at de får en bedre dag. Han har deltatt på flere kurs i regi av Hjelpemiddelsentralen. Nå har han vært fast ansatt i en 40 % stilling i ett år, og ligger bra an til å få 80 % fra november!
 
Bjørn stortrives med arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet på Hjelpemiddelsentralen, og er nå veldig fornøyd med tilværelsen. Han sier at han også setter mer pris på fritiden, med hans mange interesser. I 2016 begynte han med birøkting på fritiden, og dette ser han på som et hobbyprosjekt, men hvem vet, kanskje dette kan bli inntektsgivende arbeid i framtiden?
Gå til IDEA Jobb & Utvikling