Hedret med medalje

To IDEA-ansatte ble hyllet etter 30 års tjeneste.

Hedret med medalje
Jubilantene Stein Øyvind Christiansen (nr to fra venstre) og Karsten Klever (nr to fra høyre) sammen med teamleder Beate R. Stavland, avdelingssjef Gunn Tove Aarbakk og adm.direktør Marit Kasin.

Stein Øyvind Christiansen og Karsten Klever ble begge hedret og mottok Norges Vel medalje for 30 års tjeneste i IDEA Kompetanse. Medaljen ble utdelt i forbindelse med en sammenkomst på IDEA Vekst, der begge for tiden har sin arbeidsplass, av adm.direktør Marit Kasin. Medaljen for lang og tro tjeneste er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og er tildelt helt siden 1888. Det Kongelige Selskap for Norges Vel tildeler Medaljen for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet.

Christiansen og Klever ble begge ansatt mens bedriften het Te-Pro, og har vært med hele Nopro-perioden, før bedriften endret navn til IDEA Kompetanse.