Elektro til Berget

Elektro til Berget
Kabel og kabelmontasjone utgjør hoveddelen av produksjonen i Elektro.

Elektroavdelingen blir fra 1.april en del av Berget AS på Notodden.

Fra samme tidspunkt vil også avd Fabrication Hensikten med å gå sammen i ett selskap er å bli mer robuste, forbedre markedsposisjonene og kunne ta større og mer omfattende prosjekter. Selskapene har mange felles kunder, blant annet på Konsgberg. IDEA Kompetanse vil gjennom overdragelsen få en eierandel og være sikret styreplass i Berget AS.

Elektroavdelingen i IDEA Kompetanse har ca 40 fast ansatte, i tillegg til en del mdlertidig ansatte, og har det siste året hatt en meget god omsetningsutvikling og bygd opp gode ordrereserver. Resten av IDEA Kompetanse er uberørt av endringen.

Elektrovirksomheten skal fortsatt holde til i de samme lokalene til IDEA Kompetanse på Tuven.

Leser mer om nysatsingen fra Telen.