Bidrar til produktutvikling

IDEA Plast med viktig bidrag til nytt produkt

Oppfinner Tom Rune Stepien fra Villa Teknikk på Kongsberg skal selge sin støvoppsamler - Dustbox - gjennom giganten Würth. IDEA Plast har bidratt sterkt til produktutviklingen og vil produsere boksen på Notodden.

Se Telens artikkel her