Besto Equass-testen med glans

IDEA Kompetanse besto Equass-testen med glans og ble sertifisert for to nye år.

Besto Equass-testen med glans
Equass-revisor Arve Skiaker (til venstre) og hans medhjelper Jarl Petersen var veldig godt tilfreds etter revisjonen hos IDEA Kompetanse og Trine Brox (avd.sjef) og Marit Kasin (adm.dir). Equass-sertifiseringen vil derfor fortsatt henge på bedriftens vegger minst to nye år.

IDEA Kompetanse, dengang Nopro, var i sin tid landets første bedrift som ble sertifisert for Equass - et internasjonalt kvalitetssystem for virksomheter som yter soisale tjenester. I slutten av april 2015 var det igjen tid for resertifisering - og bedriften ble på nytt "sett i kortene" av Equass-revisor Arve Skiaker og hans medhjelper Jarl Petersen. Og konklusjonen ble veldig positiv for IDEA. Ny sertifisering og svært god oppsummering. Sertifiseringen gjelder for to nye år.

Fra revisors oppsummering leser vi: "Mitt hovedinntrykk etter revisjonen hos IDEA, er at dette er en særdeles god attføringsbedrift som tilfredsstiller EQUASS-kriteriene på en meget god måte. Resultatoversikten i Årsrapporten, samt uttalelser fra NAV, viser at dette er en av regionens beste attføringsbedrifter. Det gir en klar indikasjon på at bedriften driver gode attføringsprogrammer og har fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring. Totalt sett fremstår bedriftens dokumentasjon og arbeid med kvalitetssikring som meget systematisk og godt. Bedriften har god ledelse og dyktige og dedikerte ordinært ansatte. Brukere og samarbeidspartnere var meget godt fornøyd med tjenestetilbudet og resultatene i bedriften. Samarbeidspartnerne understreket inntrykket av en bedrift preget av kvalitetstenking. Dette var også det inntrykket jeg fikk allerede tidlig i revisjonen. Bedriftens lokaler bærer også tydelig preg av en bedrift som har fokus på kvalitet, sikkerhet og orden. Bedriften driver planmessig kompetanseutvikling for sine ansatte, har fokus på brukerne og deres individuelle deltagelse og behov, samt et planmessig og strukturert arbeid med kontinuerlig forbedring."