VTA

VTA

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en avdeling med i alt 20 plasser.

Dette er et tilbud til mennesker som har en uføregrad. Hensikten med gjennomføringen av tiltaket er å gi et meningsfylt og utviklende tilbud som stimulerer den praktiske og sosiale kompetansen.