VTA

VTA ved IDEA NOME

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er en avdeling ved Idea Nome med i alt 20 VTA-plasser.

Dette er et tilbud til mennesker som har en uføretrygd.

Hensikten med gjennomføringa av tiltaket er å gi et meningsfylt og utviklende tilbud som stimulerer den praktiske og sosiale kompetansen.

Målet er å bidra til å vedlikeholde og utvikle den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom tilrettelagte oppgaver i produksjon av varer og tjenester. Gjennom veiledning, oppfølging og kompetanseheving er det et hovedmål å hjelpe deltakerne videre i livet.

Vi jobber med: diverse monteringsarbeid, makulering, matkjøring, bio-fyring og bassengdrift for kommunen, ferdigstilling av plastprodukter, bretting, sying og merking av klær for bedrifter, mottak av klær for videresending til vask og rens, pakking og utkjøring av jobbfrukt, vaktmester- og uteoppdrag for bedrifter, kommunen og privatkunder.

Idea Nome samarbeider med NAV, kommunen, fylkeskommunen, næringslivet, skoler og privatkunder.

   

 

Adresse: Dagsrudgata 22, 3825 Lunde.