Prosjektet Full Pakke

Prosjektet Full Pakke

Full Pakke er et samarbeid mellom NAV Nome og IDEA Kompetanse.

Full pakke er et samarbeid mellom NAV Nome og IDEA Kompetanse. Prosjektet inngår som en del av Kvalifiseringsprogrammet. Dette er et lovfestet tilbud som kan gis til den som i rkesaktiv alder har redusert mulighet for å stå i vanlig arbeid.