Ubenyttede ressurser?

TeamMap er en styrt prosess som utføres av IDEA, i bedrifter som er interessert i å gjøre et dypdykk i menneskelige ressurser og se på hvilke muligheter det kan gi.

En TeamMap- prosess i din bedrift:
- identifiserer skjult kompetanse
- definerer viktige roller
- avdekker kompetansebehov
- danner beslutningsgrunnlag for endringsprosesser
- styrker teamfølelsen
- gir inspirasjon

TeamMap er et utmerket verktøy for å hjelpe team som står overfor endringer som f.eks. nye prosjekter, omorganiseringer eller rekruttering. Ved å investere litt tid i en TeamMap-prosess, vil man kunne sikre at teamet blir samkjørt, rollene riktig fordelt, og optimalisere forståelse mellom teammedlemmene. Det vil resultere i økt effektivitet, god kommunikasjon og sikre optimalt samarbeid i bedriften. 

 

En TeamMap-prosess i din bedrift:  

-              optimaliserer ytelsen 
-              identifiserer skjult kompetanse
-              definerer viktige roller 
-              avdekker kompetansebehov i rekrutteringsprosesser
-              danner beslutningsgrunnlag for endringsprosesser
-              styrker teamfølelsen
-              gir inspirasjon

 

Hva får du? 

I en TeamMap-prosess får du følgende: 
- Våre konsulenter bistår bedriften med å tydeliggjøre ønsker og mål for prosessen
- Individuell kartlegging av teammedlemmenes ressurser og personlige egenskaper
- TeamMap-prosessen ledet av sertifisert veileder 
- Forslag til plan for teamets videre arbeid
- Rapport med oppsummering og anbefalinger 
- Oppfølging med leder i etterkant
 
 
Samspill skaper resultater! 

 

For mer informasjon, ta kontakt med

Erik Lien
erl@ideakompetanse.no
Tlf: 412 54 965

erik

handlingsknapp

 

Gå til IDEA Jobb & Utvikling