Verktøy og metodikk

Vi benytter de nyeste og beste metoder for å nå de beste resultater i vårt arbeid med å få personer ut i jobb

I vår arbeid bruker vi ulike verktøy og metodikk. Her er noen av de vi bruker:

- NLP: Neurolingvistisk programmering - verktøy for å bistå i endringsprosesser

- VIP 24: KArtleggingsverktøy av en persons Verdier, Interesser og Preferanser 24 timer i døgnet

- Karriereveiledning: Samtaleverktøy for å bidra til å finne nye muligheter i jobb

- Jobpics: Bildebasert Interesserkartleggingsverktøy

- IPS: Individual Placement and support - metodikk for å bistå personer med psykiske lidelser i jobb

- Brobyggerne: Forpliktende samarbeid mellom aktørene i Notodden som omhandler psykiatri og rus

- Ringer i Vannet: Rekrutteringsavtaler med NHO bedrifter