Verktøy og metodikk

Vi benytter både nye metoder og vel utprøvde arbeidsprosesser for å oppnå de beste resultater av vårt arbeid.

Verktøy og metodikk

I vår arbeid bruker vi ulike verktøy og metodikk. Her er noen av de vi bruker:

- NLP: Neurolingvistisk programmering - verktøy for å bistå i endringsprosesser

- VIP 24: KArtleggingsverktøy av en persons Verdier, Interesser og Preferanser 24 timer i døgnet. Les mer...

- Karriereveiledning: Samtaleverktøy for å bidra til å finne nye muligheter i jobb.

- Jobpics: Bildebasert Interesserkartleggingsverktøy Les mer...

- IPS: Individual Placement and support - metodikk for å bistå personer med psykiske lidelser i jobb. Les mer...

- Brobyggerne: Forpliktende samarbeid mellom aktørene i Notodden som omhandler psykiatri og rus

- Ringer i Vannet: Rekrutteringsavtaler med NHO bedrifter. Les mer...

Gå til IDEA Jobb & Utvikling