Om IDEA Design

Intensjonen med IDEA Design er at den enkelte arbeidssøker kan starte i et tilrettelagt arbeidsmiljø hvor kravene settes etter hver enkelt persons behov. Målet er praktis og jobb i en ordinær bedrift!

Den enkelte arbeidssøker er selv ansvarlig for sin framtid ( Aktørmodellen ).

 

ARBEIDSTRENING:

De fleste arbeidsoppgavene er enkle, men utfordringen ligger i å kjenne produksjonslinjen fra begynnelsen til slutten, i variasjon mellom arbeidsoppgaver og andre aktiviteter.

 

Utprøving:

Den enkelte arbeidssøker får likevel prøvd seg ut bl.a. i:

 • Nøyaktighet
 • Arbeidstempo
 • Samarbeid med kolleger
 • Samarbeid med ledere
 • Fysisk belastning ved forskjellige arbeidsstillinger
 • Utholdenhet
 • Holdninger
 • Selvstendighet
 • Stabilitet
 • Arbeidstid pr. dag / uke
 • Hver tirsdag og torsdag er det satt av tid mellom kl 0930 og kl 1100 til trening  og avspenning sammen med treningsveileder, treningen er obligatorisk for alle som er på IDEA Design.

 

MÅLESTOKK

Målestokken skal hele tida være ordinære arbeidsplasser !