• Thor Velta
    Thor Velta
    Næringslivskontakt
    48223883