Avklaring og Arbeidsrettet Rehabilitering

Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud til deg som er sykemeldt fra en jobb og har behov for bistand til å komme tilbake i jobb, eller skaffe seg ny jobb.