Årsrapport 2017

I IDEA Jobb & Utviklings årsrapport kan du lese om eierforhold, organisasjonens oppbygning, resultater, og ikke minst om IDEAs kontinuerlige arbeid med å videreutvikle gode tjenester og sikre kvalitet i hele verdikjeden.

Årsrapport 2017

Gå til IDEA Jobb & Utvikling