Satsingsområdet vårt

Satsingsområdet vårt

Vårt langsiktige mål:
"Barna skal få gode erfaringer med natur, miljø og teknologi og oppleve undring og forskning gjennom lek, aktivitet og samspill"

Hvorfor er det viktig å fremme barnas sosiale kompetanse:

* Sosialt kompetente barn får flere venner
* Sosialt kompetente barn tåler bedre stress
* Sosial kompetanse er forebyggende mot problematferd
* Sosialt kompetente barn gjør det bedre på skolen

Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli  nysgjerrige på  naturvitenskaplige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (R-2017).

Barn skal få undre seg og stille spørsmål , søke opplevelser og gjøre erfaringer på egne læringsarenaer. (Rambøll, 2015)

Barn har en naturlig interesse for realfag. Allerede i barnehagealderen er de vitebegjærlige, nysgjerrige og utforsker omgivelsene. Forskningen på realfag i barnehagen understreker viktigheten av å jobbe med disse områdene allerede i  ung alder. Forskningen hevder at barn har en naturlig interesse for realfag og evne til å lære dette allerede i barnehagealder.  Rambøllrapporten viser til forskning som understreker at arbeid med realfag i barnehagen kan ha betydning for barns kognitive og språklige utvikling, og har positiv effekt på senere prestasjoner i skolen. Arbeidet med realfag i barnehagen er forankret i rammeplan for barnehagen og skal foregå på barnehagens premisser.

Gjennom spennende eksperimenter vil barna se, tenke og snakke mens de utforsker naturen. Vi har fokus  på barnas naturlige forskertrang. Barna får utviklet språk- og tallforståelse samtidig som de gjør spennende eksperimenter. 

Temaet vårt i år er delt. Første halvår tar vi for oss flere tema. I august er det tilvenning og bli kjent i de nye gruppene, september er det verdensarven som står i fokus, i oktober er det FORUT aksjon, november blir en måned med mye glede, humor og spenning, desember er julemåned. I andre halvår skal vi se på planeten vår jorda.

VERDENSARVEN: Vi skal bli litt mer kjent med Verdensarven og industrieventyret til Birkeland og Eide, med spesielt fokus på hvordan folk levde på Notodden for 100 år siden. Vi skal se på forskjellene mellom rallar og ingeniør, hva disse jobbet med og hvordan de bodde. Vi skal også se på mye av den fine arkitekturen som finnes på Notodden. Plakater med Theodor Kittelsen sine bilder fra industrieventyret på Notodden, fikk barnehagen i gave fra kommunen i fjor. Vi ønsker å bruke disse til undring og arbeid sammen med barna.

JORDA VÅR: At universet er uendelig stort og ikke har noen grenser, er vanskelig å forestille seg for oss mennesker. I år skal vi ta blikket ned fra verdensrommet, som vi hadde i fjor og se på vår planet jorda. Hvordan er jorda plassert i solsystemet? Hva gjør at det er liv på jorda? Sola og månens betydning for joda? Hvordan kan vi ta best mulig vare på planeten vår? Dette åpner for mye undring, kreativitet, fantasi og oppfinnsomhet som vi kan filosofere rundt sammen med barna.  Det er barna sammen med de voksne som lager veien videre. På denne måten sikrer vi barnas medvirkning i prosjektet.

 

menteres i barnehagens hverdagsliv. Fokuset vårt vil fremdeles være at barna skal trene på å et godt samspill med andre, takle konflikter på en positiv måte, både i leken, hverdagsituasjoner og ulike aktiviteter.

Vi voksne skal være rollemodeller og fremme barnas kompetanse ved å bruke tiden på se hva barna kan, isteden for å se hva de ikke kan. Vi retter oppmerksomhetetn mot de ferdighetene det enkelte barn trenger å øve på for å mestre samspillet med de andre på en bedre måte. De voksnes væremåte blir vesentlig, hva kan vi gjøre for å bedre ivareta den enkeltes sosiale utvikling og for å fremme en trivelig og varm atmosfere.  

Denne måten å tilnærme seg barn og voksne i barnehagen på er i tråd med metoder som "LØFT" for barn (løsningsfokusert tilnærming) og "Barn kan" som er en metode som er gjennomgripende i vår hverdag, og en viktig del av barnehagens pedagogiske grunnsyn. 

Denne metoden er basert på en positiv grunnholdning og hovedpoenget er at "alle barn kan mye, og har noe de kan øve på for å bli bedre".  Målet er å hjelpe barn til å lære ferdigheter som f.eks. bedrer deres muligheter for å leke eller være sammen med andre barn på en positiv måte. De får en følelse av mestring gjennom å takle ulike situasjoner og gjennom å fungere i relasjon til de andre.

På tur i skogen gjør fantasien til at rotvelten blir til et skummelt troll eller et langt tog, nedoverbakkene er fulle av bevegelsesglede gjerne etterfulgt av høye lyder, store steiner er et stort klatrefjell, og vannpyttene og bekken er et eldorado for lek. I det ene øyeblikket er det spennende krigersk lek med pinner som sverd, og i neste krabber de under en stor gran i hytta si og leker rolig og stille. Naturen er et lekemiljø som imøtekommer hele barnet, både det fysiske, det sosiale og den mentale siden av det.

På tur i skogen dannes ofte gode relasjoner, felles opplevelse og ro til de gode samtalene hvor vi undrer oss sammen om små og store ting. Barn er mer opptatt av, og nysgjerrig på hva som er under en stein enn av den flotte utsikten, og maurtua er et facinerende skue som barn kan observere i lang tid. Årstidene gir rom for undring over fenomener i naturen, kaste snø i dammen om våren og se hva som skjer er et er noe barn eksperimenterer med i leken. Det å samtale om fenomener i den fysiske verden, åpner mulighet for de store spørsmål.

Aktivitet og læring i uterommet gjør at mange sanser mobiliseres samtidig, og det gir grunnlag for indre motivert læring, og gode muligheter for at alle  får oppleve utfordringer og mestringsfølelse.  Dette gjør uterommet til en god pedagogisk arena.

 

Ved å la våre barn få leke fritt ute, mener mellom 80% og 90% av oss at naturen lokker fram de beste sidene i oss, og at vi over tid blir gode og ansvarsbevisste mennesker. (St. melding nr. 39 (2000-01)).