Satser på kvalitetsleder

For ytterligere å satse på kvalitet i alle leveranser har Nopro ansatt egen kvalitetsleder.

Satser på kvalitetsleder
Nytilsatt kvalitetsleder Kolbjørn Evensen gleder seg til å bli kjent med Nopro sine kunder, organisasjon og produkter og tjenester.

Kolbjørn Evensen har startet opp som kvalitetsleder i Nopro - og skal således arbeide med kvalitetsikring i alle avdelingene i bedriften. Nopro har stor bredde i sine produkt- og tjenesteleveranser, og kombinerer tradisjonelle attføringstjenester med profesjonell produksjon til en rekke kunder både innen privat- og bedriftsmarkedet.

At elektroavdelingen de siste månedene har inngått store kontrakter med kunder med sterk fokus på kvalitet og kvalitetsdokumentasjon, har bidratt til satsingen på dedikert kvalitetslederstilling.

Kvalitetsleder Kolbjørn Evensen kommer fra tilsvarende stilling i Telemark Technologies, og har variert og verdifull erfaring fra en rekke bedrifter på Notodden, blant annet Norsk Hydro. Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene og bli kjent med Nopro sine kunder og organisasjon, produkter og tjenester.

Nopro er allerede sertifisert for tre kvalitetssystemer:

ISO 9001:2008 - kvalitetssystem

ISO 14001 - miljøstyringssystem

Equass Assurance

Equass Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Nopro var aller første bedrift i Norge med Equass-sertifisering.