Opptak og priser

Alle barnehagene i Notodden har et samordna opptak, hovedopptaket er på våren. Men i den grad det er ledig kapasitet tar vi imot nye barn fortløpende gjennom hele høsten.

Barnehagen følger makspris for barnehager som er fastsatt av regjeringen, med nye satser pr. 01.01.18
 
Priseksempler:
Full plass: kr 2910,- (i tillegg kommer kr 300,- for mat)
60% plass: kr 1746,- (i tillegg kommer  mat og administrasjonstillegg på til sammen  kr 330,-)
Dagspris kr 300,- 
Dersom barnet ikke har full plass er det fullt mulig å kjøpe ekstradager om man av og til har behov for det, dersom barnehagen har kapasitet. 
 
Barnehagen har  30% søskenmoderasjon på barn nr. to, og 50% på barn nr. tre. 
 
Vil du søke plass i vår barnehage? 
Alle søknader leveres elektronisk til  felles hovedpotal for barnehagene i  Notodden kommune. 
 
 
 
 
Søknadsfrist for neste barnehageår er 2019/2020 er 1. mars 2019!
Om du ønsker å søke utenom hovedopptaket skal du også søke elektronisk via felles hovedportal. Disse søknadene vil bli vurdert fortløpende av oss.