Om IDEA Kompetanse

Om IDEA Kompetanse
Bluesmikrofonen i Notodden sentrum er et synlig bevis på godt fagarbeid i IDEA Kompetanse. (Foto: Per Ivar Bye)

IDEA Kompetanse er på mange måter en todelt bedrift, der den ene er en Arbeid & Inkluderingsbedrift og den andre driver ordinære virksomheter innen plast, barnehager, vaskeri etc i naturlig konkurranse med andre aktører.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og nytenkning. Det skal brukerne og kundene av våre tjenester merke.

Våre kjerneverdier: Tillit, Engasjement, Lojalitet og Likeverd.

IDEA Kompetanse er organisert i fem avdelinger, der Vekst også inkluderer virksomhetsområdene Mat og Vaskeri.

 

IDEA Kompetanse er medlem i arbeidsgiverforeningen NHO Service og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, samt at vi er interessepolitisk medlem (støttemedlem) i ASVL. I tillegg er vi medlem i en rekke andre bransjeforeninger, nettverk og interesseorganisasjoner som f.eks NCE System Engineering Kongsberg, Brobyggerprosjektet Notodden, Kongsberg Næringsforening og Private Barnehagers Landsforening.  IDEA Kompetanse ønsker å være en aktiv bidragsyter inn i prosjektet "Ringer i Vannet" - prosjektet som har målsetning om å mangedoble antall personer som får fast jobb etter praksis i Arbeid & Inkluderingsbedrifter.

 

 

 

Avdelinger IDEA Kompetanse

Jobb og Utvikling (Til jobb)

Vekst (inkl Mat og Vaskeri)

Barnehagen Notodden

Barnehagen Kongsberg

Plast

Nome