Om IDEA Kompetanse

Om IDEA Kompetanse
Bottle tree foran Bok & Blueshuset på Notodden, laget av IDEA Kompetanse som en del av utstillingen "Blues in Art" på Telemarksgalleriet. (Foto: Rita Engedalen)

IDEA Kompetanse er på mange måter en todelt bedrift, der den ene delen er en Arbeid & Inkluderingsbedrift og den andre driver ordinære virksomheter innen plast, barnehager, vaskeri etc. i naturlig konkurranse med andre aktører.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og nytenkning. Det skal brukerne og kundene av våre tjenester merke.

Våre kjerneverdier: Tillit, Engasjement, Lojalitet og Likeverd.

IDEA Kompetanse er organisert i fem avdelinger, der Vekst også inkluderer virksomhetsområdene Mat og Vaskeri.

 

IDEA Kompetanse er medlem i arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering samt at vi er interessepolitisk medlem (støttemedlem) i ASVL. I tillegg er vi medlem i en rekke andre bransjeforeninger, nettverk og interesseorganisasjoner som f.eks. NCE System Engineering Kongsberg (nå Kongsberg Klyngen, del av Kongsberg Innovasjon), Brobyggerprosjektet Notodden, Kongsberg Næringsforening og Private Barnehagers Landsforening. IDEA Kompetanse ønsker å være en aktiv bidragsyter inn i prosjektet "Ringer i Vannet" – prosjektet som har målsetting om å mangedoble antall personer som får fast jobb etter praksis i Arbeid & Inkluderingsbedrifter.

 

 

 

IDEA Kompetanse AS

Etablert: 1991 (1969)

Antall ansatte: 130

Antall formidlinger: 433 stk. i 2018

Inntekter: 139 MNOK

Eiere: Notodden kommune og Nome kommune

Styreleder: Pål Kristiansen

Adm.dir.: Marit Kasin

Hovedkontor: Notodden