Om IDEA Kompetanse

Om IDEA Kompetanse
Bottle tree foran Bok og blueshuset på Notodden, laget av IDEA Kompetanse som en del av utstillingen "Blues in Art" på Telemarksgalleriet. (Foto: Rita Engedalen)

IDEA Kompetanse er på mange måter en todelt bedrift, der den ene er en Arbeid & Inkluderingsbedrift og den andre driver ordinære virksomheter innen plast, barnehager, vaskeri etc i naturlig konkurranse med andre aktører.

Vi er opptatt av kontinuerlige forbedringer, og har fokus på innovasjon og nytenkning. Det skal brukerne og kundene av våre tjenester merke.

Våre kjerneverdier: Tillit, Engasjement, Lojalitet og Likeverd.

IDEA Kompetanse er organisert i fem avdelinger, der Vekst også inkluderer virksomhetsområdene Mat og Vaskeri.

 

IDEA Kompetanse er medlem i arbeidsgiverforeningen NHO Service og bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, samt at vi er interessepolitisk medlem (støttemedlem) i ASVL. I tillegg er vi medlem i en rekke andre bransjeforeninger, nettverk og interesseorganisasjoner som f.eks NCE System Engineering Kongsberg, Brobyggerprosjektet Notodden, Kongsberg Næringsforening og Private Barnehagers Landsforening.  IDEA Kompetanse ønsker å være en aktiv bidragsyter inn i prosjektet "Ringer i Vannet" - prosjektet som har målsetning om å mangedoble antall personer som får fast jobb etter praksis i Arbeid & Inkluderingsbedrifter.

 

 

 

IDEA Kompetanse AS

Etablert: 1991 (1969)

Antall ansatte: 160

Inntekter: 139 MNOK

Eiere: Notodden kommune og Nome kommune

Styreleder: Pål Kristiansen

Adm dir: Marit Kasin

Hovedkontor: Notodden

Avdelingene
Jobb og Utvikling (Til jobb)
Vekst (inkl Mat og Vaskeri)
Barnehagen Notodden
Barnehagen Kongsberg
Plast
Nome