Visjon og vedtekter

 

IDEA Kompetanse sin visjon er "Samspill skaper resultater".

Forretningsidéen er "Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser  tjenesteyting og produksjon".

Formål

IDEA Kompetanse skal sammen med arbeidsgivere legge til rette for at mennesker med bistandsbehov skal komme i arbeid.
IDEA Kompetanse skal være en aktiv bidragsyter for økt livskvalitet og verdiskapning i kommunene.
IDEA Kompetanse skal gjennom profesjonell produksjon skape gode og lønnsomme arbeidsplasser og bidra med etterspurt kompetanse i markedet.
IDEA Kompetanse skal være en unik aktør for tilrettelagte arbeidsplasser.

 

Her er selskapets Vedtekter