Visjon og vedtekter

 

IDEA Kompetanse sin visjon er "Samspill skaper resultater".

Forretningsidèen er "Vi skaper unike verdier gjennom utvikling av menneskelige ressurser - tjenesteyting og produksjon".

Formål

IDEA Kompetanse skal sammen med arbeidsgivere legge til rette for at mennesker med bistandsbehov skal komme i arbeid.
IDEA Kompetanse skal være en aktiv bidragsyter for økt livskvalitet og verdiskapning i kommunene.
IDEA Kompetanse skal gjennom profesjonell produksjon skape gode og lønnsomme arbeidsplasser og bidra med etterspurt kompetanse i markedet.
IDEA Kompetanse skal være en unik aktør for tilrettelagte arbeidsplasser.

 

Her er selskapets Vedtekter