Historie

IDEA Kompetanse er tuftet på gode tradisjoner fra industrisamfunnet Notodden. Gjennom mer enn 40 år har bedriften hatt som mål å drive kompetanseheving og veiledning.

Historie
I 2015 endret bedriften navn til IDEA Kompetanse. Her avdukes det nye navneskiltet på hovedkontor på Notodden.

Milepæler

Forløperen Te-Pro etablert i 1969 med Odd Juliussen som initiativtaker.
Bygde opp stor mekanisk produksjon (bilskilter og postkasser)
Konkurs i 1991 - Nopro AS etableres.
Startet opp elektroavd i 1992
Startet sin første barnehage i 1994
Etablerte seg i Kongsberg i 1999
Fusjon med Vekst Notodden i 2008
Inngår samarbeid med Telemark Technologies i 2012
Kjøper BSP i 2014
Endrer navn til IDEA Kompetanse i 2015
1.april 2016 ble Elektro overtatt av Berget AS
1.oktober 2016: Fusjon med Kanja Nome, og Nome kommune blir 10% eier i selskapet.
Oktober 2016: Kontor i Hokksund åpnes.
Januar 2017: Kontor i Drammen åpnes.

Bedriften ble etablert i 1969, under navnet Te-Pro as, etter initiativ fra Odd Juliussen, som også var selskapets direktør i en årrekke. De første årene ble arbeidsmarkedstjenestene ivaretatt gjennom produksjonsområdene søm og montasje. Kort tid etter begynte også bedriften med rotasjonsstøping av mykplast slik at bedriften kunne ha en arbeidsarena innen plastfaget, og derigjennom gi arbeidssøkere god praksis for alle plastbedriftene som var etablert på Notodden. Som en naturlig del av denne satstingen ble det også etablert en mekanisk avdeling for å kunne bygge formverktøy. Den mekaniske virksomheten ble senere betydelig videreutviklet. Bedriften het Nopro AS fra 1991 og frem til mars 2015, da navnet ble endret til IDEA Kompetanse.

En av de største norske elektronikkprodusenter etablerte seg i byen på -70 tallet, og dette ga senere grunnlaget for elektroavdelingen - som nå er solgt ut av bedriften.

Barnehage ble startet på Notodden i 1994 og ble senere fulgt opp med etablering i Kongsberg i 1999. I 2005 etablerte vi også egen kursavdeling på Kongsberg.

I 2008 ble Vekst Notodden fusjonert inn, men virksomheten ble videreført i leide lokaler på ØTA. Hovedområdene er vaskeri, kantine-/cateringdrift og diverse produksjoner.

For å møte forventet etterspørsel etter helse- og rehabiliterinsgtjenester, har bedriften de siste årene bygd opp en moderne treningshall.

I mai 2011 fikk bedriften sin første kvinnelige direktør, da Marit Kasin etterfulgte Arne Sukke.

De siste årene har også den mekaniske virksomheten blitt nedskalert, og bedriften valgte i 2012 å avvikle mekanisk som eget forretningsområde. Industribygget på Tuven som da ble ledig har idag Berget AS avd Fabrication som leietaker.

Sommeren 2014 kjøpte bedriften aksjene i Bø og Sauherad Produkter AS, og selskapene fusjonerte i januar 2015.

I 2015 endret bedriften navn til IDEA Kompetanse, og etablerte Stasjonen Kafè.

I 2016 blir Nome kommune deleier i selskapet (10%) gjennom en fusjon med KanJa Nome AS. Fusjonen ble gjennomført 1.oktober og gjorde IDEA Kompetanse til den ledende aktøren i Midt-Telemark. Gjennom høsten 2016 og vinter 2017 utvikler bedriften seg også til å bli en ledende aktør i Buskerud gjennom økt virksomhet i Kongsberg og nye kontorer i både Hokksund og Drammen.