Skifter navn

Skifter navn
Styreleder Pål Kristiansen gleder seg over at Nopro utvider sin satsing. (Foto: Per Ivar Bye)

Bø og Sauherad Produkter skifter navn til Nopro Bø og Sauherad.

Det var i sommer at Sauherad kommune og Bø kommune solgte aksjene i Bø og Sauherad Produkter AS til Nopro. Etter overtakelsen har selskapet endret navn til å hete Nopro Bø og Sauherad, og virksomhetene i både Bø og Gvarv videreføres slik de var før overtakelsen.

Pål Kristiansen er styreleder i begge selskapene og Marit Kasin fortsetter som daglig leder i Nopro Bø og Sauherad og adm.dir i Nopro. Overtakelsen betyr at Nopro vokser innen sitt kjerneområde, og avdelingene i Bø og Gvarv vil samarbeide tett med Nopro sine egne VTA- og APS-avdelinger.