Kafè i Hydroparken

Nopro avd Vekst med nysatsing.

Planene er klare og ambisjonen er å åpne den nye kafèen i løpet av første halvår 2015. Dagens Nopro-kantine på Turbinen flyttes til den nye kafèen - samtidig som nysatsningen åpner helt nye muligheter. Kafèen skal drives av Nopro avd. Vekst, og nysatsningen ønskes velkommen av eiendomsforvalter Trine Lise Myrengen i Hydroparken.

Les Telens artikkel her.