Fusjon gjennomført

Fusjon gjennomført
Adm.direktør Marit Kasin er godt tilfreds med at fusjonen nå er gjennomført.

Nopro-selskapene fusjonerer

Sommeren 2014 kjøpte Nopro alle aksjene i daværende Bø og Sauherad Produkter, og endret bedriftens navn til Nopro Bø og Sauherad. Etter et drøyt halvt års drift som datterselskap ble fusjon av de to selskapene gjennomført i januar 2015. Dvs at Nopro nå har lokasjoner også på Gvarv og i Bø, i tillegg til virksomhetene i Notodden og Kongsberg.