Om IDEA Nome

IDEA Nome er en av mange avdelinger i IDEA kompetanse. IDEA Nome er lokalisert til Dagsrudområdet, som ligger mellom Ulefoss og Lunde.

Den gamle attføringsbedriften KanJa, ble i 2016 fusjonert inn i IDEA kompetanse. KanJa har en lang historie i Nome kommune. For å møte framtida på en best mulig måte, ble det besluttet å fusjonere bedriften inn i Idea kompetanse. Avdelingen i Nome er med det en del av et større fagmiljø. Nome kommune er etter fusjonen medeier i IDEA kompetanse. 

Avdelingen er fortsatt en tilbyder av tjenester i Nome kommune. Vi holder på gamle tradisjoner og innarbeidede tjenester, men vi er også opptatt av nyskaping og omstilling for å kunne tilby gode tjenester i framtida. Våre oppdragsgivere er både bedrifter, kommuner og privatpersoner.

For mer informasjon og om avdelingen og våre tjenester, kan du trykke på linken våre tjenester. 
 

Våre tjenester

Actus
Vaktmestertjenester
Jobbfrukt
Monteringsavdeling
Flisfyring
Makulering
Bassengdrift og renhold