Kvalitet

Kvalitet i alle ledd

IDEA Plast er sertifisert i henhold til;

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • Svanesertifisert på spesifikke produkter