Knøttene

Knøttene

Avdeling for 0 - 2 åringene
Tlf. 414 16 862

Barna på Knøttene er alltid på leting etter nye ting å lære seg - nye ting å mestre.

På Knøttene ønsker vi å gi barna et spennende og utfordrende fysisk miljø som stimulerer til allsidig aktivitet.

Dagsrytmen er fast slik at hverdagen skal oppleves forutsigbar og trygg. For oss er det viktig å se barna her og nå. Gripe øyeblikkene og la dagens innhold forme seg deretter.

Vi skal gi barna muligheter til å utvikle seg sosialt - til å bli kjent med seg selv i relasjoner med andre.

Leken står sentralt på Knøttene. Vi gir barna muligheter til å utforske leken, og la leken være en drivkraft for videre læring.