For arbeidsgivere

Det lokale næringslivet erIDEA Komeptanses viktigste samarbeidspartnere når det gjelder å bistå personer i å komme i jobb.

Vi bistår arbeidsgiverer med å finne rett person i rett stilling ved at vi gir mulighet for hospitering i bedriften for en gjensidig utprøving og avklaring om arbeisdgiver og arbeidstaker er tilfreds med avtalen. 

Vår hovedoppgave er formidling av arbeidskraft til lokalt næringsliv.

Vi har kompetanse på, og kan bidra bedriften med forebygging av sykefravær og konflikthåndtering .

Jobb & Utvikling kan bistå bedriften med kartlegging av ansatte, som en del av utviklingssamtaler og organisasjonsendringer ved hjelp av kartleggingsprogrammet VIP 24 . Dette tar for seg personens Verdier, Interesser og Preferanser 24 timer i døgnet.

Veiledere i Jobb & Utvikling er sertifisert i NLP, og kan bistå bedriften i endringsarbeid og målarbeid.

 

Ta kontakt med oss for å høre om muligheter for din bedrift!!!