Opptak og priser

Det er samordnet opptak i kommunen. Det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister for private og kommunale barnehager.

Nye betalingssatser gjeldende fra januar 2018!

Priseksempler:
Hel plass: kr. 2910,- (I tillegg kommer kr 350,- til mat)
50% plass: kr.1455,- (+ mat / adm.tillegg kr 175,- / 150,-)

For mindre enn hel plass legges til et administrasjonstilleg på kr 150,- Dette fordi delte plasser medfører noe merarbeid.

Dersom barnet ikke har full plass er det mulig å kjøpe ekstradager om man av og til har behov for dette.
Begge barnehagene har 30% søskenmoderasjon på barn nr. to, og 50% søskenmoderasjon på barn nr. tre. Der flere søsken har redusert plass beregnes admin.tillegget bare for en.
 

Vil du søke plass i vår barnehage?
Alle søknader leveres elektronisk på Kongsberg kommunes nettsider:  http://www.kongsberg.kommune.no/