Opptak og priser

Det er samordnet opptak i kommunen. Det innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister for private og kommunale barnehager.

Nye betalingssatser gjeldende fra august 2019!

Priseksempler:
Hel plass: kr 3040,– (i tillegg kommer kr 350,– til mat)
50 % plass: kr 1520,– (+ mat- og administrasjonstillegg på henholdsvis kr 175,– og kr 150,–)

For mindre enn hel plass legges det til et administrasjonstillegg på kr 150,–, dette fordi delte plasser medfører noe mer arbeid.

Dersom barnet ikke har full plass, er det mulig å kjøpe ekstradager om man av og til har behov for dette.
 
Begge barnehagene har 30 % søskenmoderasjon på barn nr. to og 50 % søskenmoderasjon på barn nr. tre. Der flere søsken har redusert plass, beregnes administrasjonstillegget bare for én.
 
Vil du søke plass i vår barnehage?
Alle søknader leveres elektronisk på Kongsberg kommunes nettsider: http://www.kongsberg.kommune.no/.