Avdelingene våre

Vi har tre avdelinger her i Idea barnehage.
Eikeskar: 1 - 2-åringene
Himingen: 2 - 3-åringene
Bletoppen: 4 - 5-åringene