Tiltak Kongsberg

Jobb & Utvikling tilbyr en rekke tiltak avhengig av målgruppe og behov. NAV søker deg inn til alle tiltak, og vi samarbeider tett med NAV igjennom hele tiltaksperioden.
Hvis du på bakgrunn av det du leser om IDEA Kompetanse, ser dette som en mulighet for deg for å komme tilbake i jobb, kan du gå i dialog med NAV for at de vurderer ditt behov for tiltaksplass.
Vi tilbyr følgende tiltak på Kongsberg: